Dicht bij jezelf blijven.
Dat is jouw pure zelf zijn.

Privacy policy

Privacyverklaring
Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching is gevestigd aan de Veilingstraat, 3521 BE in Utrecht, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching
www.jannekebosman.nl
Veilingstraat
3521 BE Utrecht
Tel.: 06-44103662

Janneke Bosman is de Functionaris Gegevensbescherming van Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching en is te bereiken via het e-mailadres info@jannekebosman.nl.

Verwerking persoonsgegevens
Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching verwerkt je persoonsgegeven doordat je gebruikt maakt van de aangeboden diensten en omdat je deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt. De gegevens die je verstrekt zijn:

– Voor- en achternaam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Gegevens tijdens een consult ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling

Bijzondere en gevoelige informatie
Bijzondere en gevoelige informatie over jouw doelstellingen, proces en jouw gezondheid wordt digitaal genoteerd tijdens een consult.

Doeleinde gegevens
Je gegevens worden enkel voor jouw coachingstraject gebruikt, en tevens voor de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om met je in contact te komen tijdens het coachingsproces en in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat en voor de daarbij behorende afhandeling van de betaling.

Bewaartermijn gegevens
Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching hanteert een bewaartermijn van een jaar voor jouw persoonlijke gegevens. Waarna je persoonlijke gegevens vernietigd worden.
Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

– Voor-en achternaam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Privégegevens die genoteerd zijn tijdens een consult ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling

De fiscale bewaartermijn waarbij jouw standaard gegevens zijn opgenomen betreft zeven jaar. Dit betreffen facturen en gegevens met betrekking tot betalingen. Deze gegevens worden binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

Hoe je gegevens beveiligd worden
Je gegevens en de digitale aantekeningen opgenomen tijdens het consult worden opgenomen in je dossier. Ze worden verwerkt en opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer. Deze computer wordt beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt maandelijks gescand op mogelijke virussen en datalekken. Dit wordt gedaan door AVG. De mail die je ontvangt wordt middels Outlook naar je verstuurd over een beveiligde lijn.

Delen van gegeven met derden
Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er geen informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven.

Cookies
Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching maakt alleen gebruik van analytische en functionele cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten dienste van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet gebruikt. De gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van Janneke Bosman – Een met jezelf – personal coaching.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als cliënt heb je het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel toegekend als dit van jou zelf afkomstig is.

Datum laatste wijziging: 27 mei 2020 
Copyright © 2020

Janneke Bosman – Coaching & Consultancy

Locatie

Livarstraat
3573 SC Utrecht

Contact

06-44103662
info@jannekebosman.nl